مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: آشنایی

سنت صوفیان

در تعبیرى کلى، تصوف را مى توان به درونى کردن و تقویت ایمان و عمل اسلامى تعریف کرد; اما قرن هاست که موافقان و مخالفان،

ادامه مطلب »

فرقه های صوفیه

محاسبیموسس این مکتب حارث بن اسعد محاسبی است.وی از مردم بصره و ساکن بغدا بود و در سال ۲۴۳ درگذشته است. اعتقاد محاسبی بر رضا

ادامه مطلب »

آشنایی با تصوف

تصوف چیست؟ و جایگاه آن را در اسلام مشخص نمایید؟ دراینکه تصوف چیست، باید این کلمه را از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ اول

ادامه مطلب »