مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: آفرینش

آفرینش انسان در قرآن

« ما انسان را در بهترین صورت و سیرت آفریدیم ».(1)« بزرگا خداوندی که نیکوترین آفرینندگان است ».(2) آنچه ملائکه نمی دانستندبشر، مهمان تازه وارد

ادامه مطلب »