صفحه آرشیو

آلپ تکین

تقویم شیعه بیست و چهارم ربیع الاول

تقویم شیعه بیست و چهارم ربیع الاول سرنگونی دولت سامانی و پایه گذاری حکومت "غزنویان" توسط "آلپ تکین" (۳۵۰ هجری قمری) --- سرنگونی دولت سامانی و پایه گذاری حکومت "غزنویان" توسط "آلپ تکین" (۳۵۰ هجری قمری) سامانیان یکی از دودمان‌های ایرانی…