صفحه آرشیو

آمرزش

آیا دعای فرد مسلمان برای غیر مسلمان جهت آمرزش او مورد قبول است؟

پاسخ: دعا دارای انواع و اقسامی است. برخی از آنها محدودیتی برای کسی ندارد; مثلا دعا برای هدایت همه کافران مشرکان منحرفان همان گونه که انبیا (ع) برای هدایت مردم خویش دعا می کردند: »اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون ; خدایا: قوم مرا هدایت کن…