صفحه آرشیو

آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند

آیا امام زمان دارای زن و فرزند هستند

آیا امام زمان دارای زن و فرزند هستند یکى از مباحث پیرامون شخصیّت حضرت مهدى (عج)، زندگى شخصى و خانوادگى آن حضرت است، سخن از ازدواج یا عدم آن و داشتن فرزند و مکان زندگى و وضعیّت زندگى اولاد او و کیفیّت زندگى آن حضرت از بحثهاى جذّابى است که…