آیا اهمیت دادن به عید نوروز بدعت نیست جهت استحضار خوانندگان گرامی نظریه فقهای بزرگ شیعه و روایاتی را که از ائمه علیهم السلام آمده ذکر می کنیم و آن سیره خلفای اهل سنت را در گرامی داشتن عید نوروز نقل می کنیم و قضاوت را به عهده خوانندگان گرامی می گذاریم نظریه فقهاى بزرگ […]