صفحه آرشیو

آيا ديندارى با زندگى شاد منافات دارد؟

آیا دیندارى با زندگى شاد منافات دارد؟!

آيا ديندارى با زندگى شاد منافات دارد؟! بسيارى از مردم و به خصوص جوانان، چنين مى‏پندارند كه ديندارى با زندگى شاد منافات دارد و كسانى كه ديندارترند، از شادى كمتر در زندگى برخوردارند و كسانى كه به احكام و آموزه‏هاى دين كمتر پايبندند، در…