صفحه آرشیو

آیات خاص و عام

تفاوت آیات عام و خاص در قرآن چیست؟

تفاوت آیات عام و خاص در قرآن چیست؟ پرسش مراد از آیات عام و خاص چیست؟ فرق بین آیات عام و خاص در قرآن چیست؟ انواع آیات عام و خاص را بیان کنید؟ پاسخ اجمالی «عام»، لفظى است که بدون حصر، تمام افرادى که صلاحیت آن‌را دارند فرا می‌گیرد، یکی…