صفحه آرشیو

آیا رفتن به غار حرا شرک است ؟

آیا رفتن به غار حرا شرک است ؟

آیا رفتن به غار حرا شرک است ؟ در حقیقت برخی گروه‌ها(وهابت) که عادت دارند به هرچیز و هر کار ایراد وارد کنند و بی دلیل، همه چیز را بدعت به حساب بیاورند، شبهه می‌کنند که چرا مسلمانان به ویژه شیعیان به زیارت «غار حراء» می‌‌روند درحالی‌که در…