صفحه آرشیو

آیا سیاه پوشیدن در محرم و صفر فضیلت دارد؟

آیا سیاه پوشیدن در محرم و صفر فضیلت دارد؟

آیا سیاه پوشیدن در محرم و صفر فضیلت دارد؟ دیدگاه اول، نظر کسانی است که با عشق و علاقه وصف ناپذیری در ایام محرم سوگواری اهل بیت(ع) خصوصاً در دو ماه محرم و صفر، لباس سیاه به تن کرده و بیرق های مشکی بر سر در منازل خود نصب می کنند و معتقدند که…