مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: آیةالله

نهم ربیع الثانی

نهم ربیع الثانی   ۱-وفات آیهالله «سید حیدر حلّی» (۱۳۰۴ هجری قمری) ۲- وفات آیهالله «میرزا عبدالرحیم نهاوندی» (۱۳۰۴ هجری قمری) —   ۱-وفات آیهالله

ادامه مطلب »