صفحه آرشیو

آیت الله العظمی سید احمد خوانساری(قده)

آیت الله العظمی سید احمد خوانساری(قده)

«صاحب نفس قدسیه» چه کسی است

«صاحب نفس قدسیه» چه کسی است فقیه ژرف اندیش و دقیق‌النظر و مرجع عالیقدر جهان تشیع، مرحوم آیت الله العظمی سید احمد خوانساری(قده) از شاگردان مبرز آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری…