بیست و چهارم جمادی الاول   ۱- رحلت ادیب محقق و فقیه فرزانه آیت‏ اللَّه “میرزا علی آقا شیرازی” (۱۳۷۵ هجری قمری) ۲- شهادت آیت الله سید محمدباقر صدر (۱۴۰۰ هجری قمری) ۳- شهادت بانوی عالمه«سیده بنتُ الهدی صدر» (۱۴۰۰ هجری قمری) ۴- درگذشت آیت الله حاج آقا حسن طباطبایی قمی (۱۴۲۸ هجری قمری) — […]