صفحه آرشیو

آیت الله موسس

تقویم شیعه هفدهم ذی القعده

تقویم شیعه هفدهم ذی القعده ۱- مرگ «مکتفی عباسی» (۲۹۵ هجری قمری) ۲- وفات "محمد بن عثمان کراجکى" (۴۴۹ هجری قمری) ۳- رحلت آیت الله «حاج شیخ عبدالکریم حائری» مؤسس حوزه علمیه قم (۱۳۵۵ هجری قمری) --- ۱- مرگ «مکتفی عباسی» (۲۹۵ هجری قمری)…