۱- وفات حاج ملا محمد باقر واعظ تهرانی (۱۳۱۳ هجری قمری) ۲- وفات آیت الله حاج شیخ محمد نهاوندی (۱۳۷۱ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله میرزا ابوالفضل زاهدی (۱۳۹۸ هجری قمری) —   ۱- وفات حاج ملا محمد باقر واعظ تهرانی (۱۳۱۳ هجری قمری) حاج ملامحمدباقر واعظ تهرانی در سال ۱۲۵۵ه.ق به دنیا آمد […]