آیین پرواز: گفتارهایی درباره نماز     آیین پرواز: گفتارهایی درباره نماز مشخصات کتاب: سرشناسه : فیاضی، مجید، ۱۳۶۱ – عنوان و نام پدیدآور : آیین پرواز: گفتارهایی درباره نماز/ گردآوری مجید فیاضی ؛ کاری از مرکز تخصصی نماز. مشخصات نشر : تهران: ستاد اقامه نماز، ۱۳۹۱٫ مشخصات ظاهری : ۱۲۸ص.؛ ۱۰ × ۱۴س م. […]