مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: آیین

عصمت در مسیحیت

 از آنجا که برخی از مراتب عصمت ـ یعنی عصمت انبیا، در دریافت و ابلاغ وحی ـ از ویژگی‌های نبوت است و بدون آن، غرض

ادامه مطلب »