مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: أمیر المؤمنین علی علیه السلام در غرر الحکم میفرمایند:

عاقل و نادان + داستان

امام على علیه السلام: خردمند، بر تلاش خود تکیه مى کند و نادان، بر آرزوهایش العاقِلُ یَعتَمِدُ عَلى عَمَلِهِ، الجاهِلُ یَعتَمِدُ عَلى أمَلِهِ غررالحکم حدیث

ادامه مطلب »