صفحه آرشیو

أمیر المؤمنین علی علیه السلام در غرر الحکم میفرمایند:

عاقل و نادان + داستان

امام على عليه السلام: خردمند، بر تلاش خود تكيه مى كند و نادان، بر آرزوهايش العاقِلُ يَعتَمِدُ عَلى عَمَلِهِ، الجاهِلُ يَعتَمِدُ عَلى أمَلِهِ غررالحكم حدیث 1240 (مهدی عباسی) سومین خلیفه عباسی پسری داشت به نام (ابراهیم) که شخصی منحرف بود…

أمیر المؤمنین علی علیه السلام در غرر الحکم میفرمایند:

أمیر المؤمنین علی علیه السلام در غرر الحکم میفرمایند: برنامه ریزی درست، دارایی اندک را افزایش می دهد؛ و برنامه ریزی نادرست، ثروت بسیار را نابود می کند حُسنُ التَّدبیرِ یُنمی قَلیلَ المالِ، وسوءُ التَّدبیرِ یُفنی کَثیرَهُ غررالحکم حدیث…