هیجدهم جمادی الاول
۱۶ بهمن ۱۳۹۶

۱- درگذشت ابن عبد ربه قرطبی ( ۳۲۸ هجری قمری) ۲- درگذشت «نجاشی» عالم شهیر شیعه (۴۵۰ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله «سیدمحمد مولانا» (۱۳۶۳ هجری قمری) ۴- درگذشت آیت الله سید اسماعیل اصفیایی شند آبادی (۱۴۱۰ هجری قمری) — ۱- درگذشت ابن عبد ربه قرطبی ( ۳۲۸ هجری قمری) احمد بن محمد معروف […]