صفحه آرشیو

ابوتراب یعنی چه و چرا به حضرت علی گفته میشود

ابوتراب یعنی چه و چرا به حضرت علی گفته میشود

ابوتراب یعنی چه و چرا به حضرت علی گفته میشود جواب: ابو تراب به معنای پدر خاک ، یا دمساز خاک ، یا پدر و رئیس خاکیان است . این لقب از محبوب‌ترین القاب در نزد امام علی علیه السلام و یکی از زیباترین القاب آن حضرت به شمار می‌آید .…