جعلی بودن حدیث خلافت ابوبکر شیخ: حدیث معتبری از عمر بن ابراهیم بن خالد از عیسی بن علی بن عبدالله بن عبّاس از پدرش از جدّش عبّاس نقل نموده‌اند که رسول خدا به آن بزرگمرد فرمود: «یا عمّ انّ الله جعل أبابکر خلیفتی علی دین الله، فاسمعوا له وأطیعوا تفلحوا.» ای عمو به درستی که […]