اثبات حقانیت تشیع با کتب اهل سنت اثبات حقانیت تشیع با کتب اهل سنت + اسناد اینترنتی)(پاسخ به۹ شبهه) آیا توسل شرک است؟! (جدید) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در سال های اخیر به دلیل شبهه افکنی های گسترده ی وهابیون از طریق شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی […]