صفحه آرشیو

احادیثی از امام رضا علیه السلام

احادیثی از امام رضا علیه السلام

احادیثی از امام رضا علیه السلام امام رضا علیه السلام : إنَّ اللّه َ عَزَّوَجلَّ... أمَرَ بِالشُّکرِ لَهُ و لِلوالِدَینِ فَمَن لم یَشکُر والِدَیِهِ لَم یَشکُرِ اللّه َ؛ امام رضا علیه السلام :خداوند به سپاسگزارى از خود و پدر و…