صفحه آرشیو

اخلاص

تلاوت قرآن در جوانی مؤثرتر از تلاوت آن در پیری و کهن‌سالی

تلاوت قرآن در جوانی مؤثرتر از تلاوت آن در پیری و کهن‌سالی ❓ چرا در روایات اعلام شده است که تلاوت قرآن در جوانی بهتر و مؤثرتر از تلاوت آن در پیری و کهن‌سالی است؟! 📜پاسخ ☘️ روایاتی وجود دارد که قرائت مؤمنانه و با اخلاص قرآن را در…