صفحه آرشیو

ادلّه عقلی عصمت امامان

ادلّه عقلی عصمت امامان

ادلّه عقلی عصمت امامان مقام امامت از عصمت جدا نیست() و این مطلب را با چند دلیل زیر می‌توان اثبات نمود: الف  امامت؛ استمرار نبوت مقام امامت آنگونه که از کتاب و سنّت بر می‌آید در رهبری سیاسی جامعه اسلامی خلاصه نمی‌شود، بلکه…