صفحه آرشیو

ارزشمندترین دانش

از نگاه روایات؛ آموختن چه دانش‌هایی ارزشمندتر است

از نگاه روایات؛ آموختن چه دانش‌هایی ارزشمندتر است خلاصه پرسش از نگاه روایات؛ آموختن چه دانش‌هایی ارزشمندتر است، و از هر دانشی تا چه اندازه باید آموخت؟ پرسش دو روایت از امام علی(ع) نقل شده است که عبارت‌اند از: ۱- «سل عما…