صفحه آرشیو

ارزش نعمت های الهی

حدیث روز

قال الإمام الحسن (عليه السلام): تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت قدر نعمتهاي پروردگار تا موقعي که پابرجاست مجهول و ناشناخته است، و زماني شناخته مي شود که از دست رفته باشد . البحار: ٧٨ / ١١٥ حدیث روز