صفحه آرشیو

ازدواج سید با غیر سید

ازدواج سید با غیر سید

ازدواج سید با غیر سید ازدواج سید با غیر سید چه حکمی دارد؟ پرسش در شبه قاره هند، ازدواج یک دختر سید با یک پسر غیر سید (حتی اگر با ایمان و پرهیزکار باشد) حرام به نظر می رسد؟ آیا هیچ مرجعی با چنین وضعیتی موافقت نموده است؟ (تا…