صفحه آرشیو

ازدواج عثمان با دختران پیامبر و لقب ذوالنورین

ازدواج عثمان با دختران پیامبر و لقب ذوالنورین

ازدواج عثمان با دختران پیامبر و لقب ذوالنورین آیا پیامبر (ص) به عثمان لقب ذوالنورین را دارد و آیا ام کلثوم و رقیه دختران پیامبر(ص) بودند؟ در مورد قرابت عثمان با پیامبر (ص) شک و تردید بسیار وجود دارد و بسیاری از علماء شیعه این مطلب را قبول…