صفحه آرشیو

از جانب خدا بودن خلافت حضرت علی

از جانب خدا بودن خلافت حضرت علی

از جانب خدا بودن خلافت حضرت علی خلافت حضرت علی(ع) اگر از جانب خدا بوده چرا به هر نحو برای رسیدن به آن استقامت نکرد؟ بنده از شما سؤالی راجع به بحث خلافت امیرالمؤمنین دارم. آیا حدیثی از ایشان وجود دارد که بیان کند امیر مؤمنان از جانب خداوند…