حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 35448 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 12 تعداد دیدگاهها : 112×

برچسب » از منظر اسلام و غرب

7 سال قبل

خانواده از منظر فمینیسم و قرآن(۱)

نهاد خانواده، دیروز و امروزچنان که گفته آمد، ارائه تحلیلى جامع و فراگیر نسبت به همه جوامع و فرهنگ‏ها مجالى بسیار وسیع مى‏طلبد و این نوشته نمى‏تواند ادّعاى آن را داشته باشد، امّا با نگاهى به جامعه خود و جوامعى که از نظر تاریخى، فرهنگى و دینى قرابت‏هاى بیشترى با ما داشته و دارند، آشکارا […]

7 سال قبل

خانواده از منظر فمینیسم و قرآن(۲)

قرآن و نهاد خانوادهعینیّت‏هاى جهان معاصر و آنچه به عنوان یک واقعیّت در بستر این تاریخ جریان دارد، نشان مى‏دهد که نهاد خانواده به شدّت آسیب دیده و همچنان دستخوش آفت‏هاى بیشتر است.ذهنیّت‏هاى برآمده از این شرایط که خود جزئى از همان شرایط به حساب مى‏آید و برون داد همان درون آشفته و مضطرب است […]

7 سال قبل

خانواده از منظر فمینیسم و قرآن(۲)

عینیّت‏هاى جهان معاصر و آنچه به عنوان یک واقعیّت در بستر این تاریخ جریان دارد، نشان مى‏دهد که نهاد خانواده به شدّت آسیب دیده و همچنان دستخوش آفت‏هاى بیشتر است.ذهنیّت‏هاى برآمده از این شرایط که خود جزئى از همان شرایط به حساب مى‏آید و برون داد همان درون آشفته و مضطرب است خود را به […]

7 سال قبل

خانواده از منظر فمینیسم و قرآن(۱)

نهاد خانواده، دیروز و امروزچنان که گفته آمد، ارائه تحلیلى جامع و فراگیر نسبت به همه جوامع و فرهنگ‏ها مجالى بسیار وسیع مى‏طلبد و این نوشته نمى‏تواند ادّعاى آن را داشته باشد، امّا با نگاهى به جامعه خود و جوامعى که از نظر تاریخى، فرهنگى و دینى قرابت‏هاى بیشترى با ما داشته و دارند، آشکارا […]

7 سال قبل

انواع خانواده از نظر اسلام

مقدمهتعالیم اسلام – افزون بر توصیه هایى که در باب چگونگى روابط اعضای خانواده و اصلاح و بهبود آن دارد – در جنبه های دیگر مانند اقتصاد و حقوق خانواده. نیز قوانین و توصیه هایى ارائه کرده است که در کارایى بیشتر خانواده و حفظ آن از نابهنجارى ها تأثیر مى گذارد. در این فصل، […]

7 سال قبل

انواع خانواده از نظر اسلام

مقدمهتعالیم اسلام – افزون بر توصیه هایى که در باب چگونگى روابط اعضای خانواده و اصلاح و بهبود آن دارد – در جنبه های دیگر مانند اقتصاد و حقوق خانواده. نیز قوانین و توصیه هایى ارائه کرده است که در کارایى بیشتر خانواده و حفظ آن از نابهنجارى ها تأثیر مى گذارد. در این فصل، […]

7 سال قبل

خانواده های الگو در اسلام

در خلال مباحث گذشته، برخى آموزه های اسلام درباره خانواده مورد توجه قرارگرفت. این تعالیم را که از آیات قرآن و سخنان پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) استفاده مى شود، مى توان با نمونه های رفتاری این بزرگان دین، غنایى خاص بخشید. آنان هر توصیه ای را که به دیگران داشتند، خود نیز بدان […]

7 سال قبل

خانواده های الگو در اسلام

در خلال مباحث گذشته، برخى آموزه های اسلام درباره خانواده مورد توجه قرارگرفت. این تعالیم را که از آیات قرآن و سخنان پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) استفاده مى شود، مى توان با نمونه های رفتاری این بزرگان دین، غنایى خاص بخشید. آنان هر توصیه ای را که به دیگران داشتند، خود نیز بدان […]

7 سال قبل

طرحی کلی از نظام خانواده در اسلام

مباحث این کتاب نشان مى دهد که تعالیم اسلام درباره خانواده و همه ابعاد روان شناختى آن توصیه هاى الزامى و ترجیجى دارد و نمى توان جنبه اى از کارکردها یا روابط افراد در خانواده یا حقوق افراد و وظایف آنها را در نظر گرفت که آموزه هاى اسلام درباره ی آن دیدگاهى ارائه نداده […]

7 سال قبل

طرحی کلی از نظام خانواده در اسلام

مباحث این کتاب نشان مى دهد که تعالیم اسلام درباره خانواده و همه ابعاد روان شناختى آن توصیه هاى الزامى و ترجیجى دارد و نمى توان جنبه اى از کارکردها یا روابط افراد در خانواده یا حقوق افراد و وظایف آنها را در نظر گرفت که آموزه هاى اسلام درباره ی آن دیدگاهى ارائه نداده […]