اسرار و فلسفه غیبت     اسرار و فلسفه غیبت مشخصات کتاب: نویسنده:آیت الله العظمی حاج شیخ لطف اللّه صافی گلپایگانی (دام ظله ) ناشر:قم: دفتر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی، ۱۳۸۶٫ عناوین اصلی کتاب شامل: سرغیبت؛ سخنی در فوائد غیبت؛ حکمت و فلسفه غیبت؛ بیم از کشته شدن؛ به گردن […]