اسناد زیارت عاشورا یادگار امام باقر علیه السلام آیا زیارت عاشورا که به نقل از امام باقر(ع) است اسناد معتبر و موثقی دارد؟ استحباب خواندن زیارت عاشورا ، از مسائلی است که تمامی علمای شیعه در طول تاریخ بر آن اتفاق داشته‌ و حتی و بر خواندن روزانه آن اصرار نموده‌اند که این بهترین شاهد […]