صفحه آرشیو

اشعری

اشعری

اندیشه های کلامی اهل سنت (تطور اندیشه های کلامی در میان اهل سنت از صفات گری تا اشعری گری)

مقدمه صفاتيه يا همان اهل سنت و جماعت، در آغاز گروهي از مسلمان بودند که در مقابل معتزله و شيعه و خوارج جبهه گيري کرده بودند و باورهاي خود را از اهل حديث مي گرفتند. با ظهور عالميان سرشناسي که لقب ائمه اهل سنت يافتند، عقايد اهل سنت انسجام…

پیشواى مذهب اشعریه

در آغاز قرن چهارم هجری ابو الحسن اشعری در بصره به دفاع از عقاید اهل حدیث و مخالفت با آرای معتزله قیام کرد و مکتب کلامی او در جهان تسنن شهرت به سزایی یافت 1- شخصیت و آثار علمی اشعری ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری به سال 260 هجری قمری (آغاز…

تحولات در مذهب اشعرى و عقل گرایان

ابو الحسن اشعری در آغاز قرن چهارم هجری به مخالفت با مکتب معتزله قیام کرد و به تحکیم و نشر آرای کلامی خود پرداخت. وی در اواخر عمر خود مشاهده کرد که عده‌ای شاگرد و پیرو بر او گرد آمده و اندیشه‌های وی را به عنوان پناهگاهی در مقابل…

نقد و تحلیل مبانی اخلاق اشعری با رویکرد قرآنی

مقدمه اي در باب حسن و قبح مبحث حسن و قبح عقلي در كلام اسلامي، به وي‍ژه ديدگاه عدليه (اماميه و معتزله) داراي جايگاهي بنيادين و برجسته‎ بوده و يكي از مباني و شالوده هاي اساسي در مباحث كلامي به شمار مي‎رود. از همين روست كه متكلمان…