صفحه آرشیو

اشنایی با مسیحی

اشنایی با مسیحی

هویت مسیحیت در قرن ۲۱

کلیسا به عنوان مرکز احیای سنت‌هادر کتاب «عادات قلبی»، رابرت بلا و همکارانش که به تفصیل به موضوع کلیسا پرداخته‌اند، پیشنهاد می‌کنند که بخشی از جامعه کلیسا که در فردگرایی یأس‌آور به آن محتاجیم، وظیفه یادآوری گذشته را به عهده دارد. کلیسا به…

مفهوم آمرزیدگى از راه ایمان در مسیحیت(۲)

آگوستین در اثر مهم خود به نام روح و حرف )The Spirit and the Letter( درباره مفاهیم شریعت و آمرزیدگى سخن به میان مى آورد و همان گونه که پولس با توجه به اصل گناه آلود بودن سرشت آدمى و ناکارآمد بودن شریعت براى عادل شدن و رسیدن به رستگارى، بحث…

انضباط مسیحی

اشاره:فیلیپ مِلانکتون ( ۱۵۶۰- ۱۴۹۷) نخستین عالم بزرگ الهیات پروتستان بود. در بیست و یک سالگی به استادی زبان یونانی در دانشگاه ویتنبرک منصوب شد و چندی نگذشته بود به نهضت لوتری پیوست که اصول اساسی آن را در اثرش بنام موضوعات عادی الهیات Loci…

درباره مرتدان

اشاره:تئودور بزا Theodore Beza (1605 - 1519)، وکیل دعاوی و الهیّات شناس فرانسوی همکار و جانشین کالوین در کلیسای ژنو بود. در کتابش زندگی کالوین او داستان متهم شناخته شدن میشل سروتوس Michael Servetus دین برگشته را که کالوین حکم مرگ برایش صادر…

آرامش دین

اشاره:لئونارد بوشر (تولد؟ ۱۵۷۱) خودش را «شهروند لندن» توصیف می کرده است. احتمالاً او فرزند یک مهاجر والون Walloon به نام دومینیک بوشر Domynic Busher بوده است . در زمان نوشتن کتاب آرامش دین: یا درخواست جدی برای آزادی عقیده و فکر…

کتاب راهنمای یک مسیحی

اشاره:ریچارد بکستر Richard Baxter (91- 1615) کشیش مشهور پیوریتن Puritan بود که، به خاطر ابقای وحدت دینی، ترجیح داده بود عضو کلیسای انگلستان باقی بماند. اثر او یعنی کتاب راهنما برای یک مسیحی ( ۱۶۷۳) « یک خلاصه ی الهیات و چکیده ی…

آشنایی با الهیات مسیحی معاصر

پیشینه ی الهیات مسیحی انقلاب علمی، نهضت روشنگری، انقلاب صنعتی و نهضت های اجتماعی و فکری گوناگون در زمان جنگ جهانی نخست، بطور اساسی فضای فکری و علمی را متحول ساختند و منجر به پیدایش وضعیت جدیدی نسبت به مراجع و نهادهای معتبر و با…