صفحه آرشیو

اطلاع از غیب برای غیر مسلمان

اطلاع از غیب برای غیر مسلمان

اطلاع از غیب برای غیر مسلمان خلاصه پرسش آیا غیر مسلمانان می‌توانند از علم غیب آگاه شوند؟ پرسش آیا کسانی که مسیحی هستند می‌توانند از غیب آگاه شوند و دارای علم غیب شوند؟ پاسخ اجمالی آگاهی از غیب برای برخی بندگان صالح…