مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: اعتقادات

خرقه هزارمیخی (۱)

درکتاب اللمع سراج طوسی در باب فی ذکر آدابهم فی اللباس (ص ۱۸۷)از«خرق، مرقعات، صوف، خلقان، لبد، مرقعه، خریقات» و در رساله قشیریه در باب

ادامه مطلب »

خرقه هزارمیخی (۲)

ذکر وفات جماعتی از مشایخ ما قدس الله ارواحهممولود شیخ ما نور الدین عبدالرحمن، قدس الله روحه، روز دوشنبه بوده است چهارم ماه شوال سنه

ادامه مطلب »

خرقه هزارمیخی (۳)

(۵)هذا السواد منقول من خط السعید الشهیدقطب الراحلین مجد المله و الدین مقتدی اهل الطریه و الحقیقهشرف بن المؤید البغدادی، قدس الله سرهبسم الله الرحمن

ادامه مطلب »