صفحه آرشیو

اعتقاد به خدا و پیامبر بدون ولایت

اعتقاد به خدا و پیامبر بدون ولایت

اعتقاد به خدا و پیامبر بدون ولایت اگر شخصی معتقد به خداوند و پیامبر (ص) و قرآن کریم باشد، اما در ارتباط با وقایع بعد از پیامبر موضعی اتخاذ نکند، آیا می توان او را مسلمان دانست؟ پرسش ضمن تشکر درخواست میکنم به این سئوال پاسخ دهید: خداوند…