مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: اعلام الهدایه

اعلام الهدایه

اعلام الهدایه

اعلام الهدایه     اعلام الهدایه: فاطمه الزهراء (سیده النساء) اشاره: سرشناسه : مجمع جهانی اهل بیت (ع) The Ahl al-Bayt World Assembly عنوان قراردادی

ادامه مطلب »