صفحه آرشیو

اعمال اربعین

آداب و اعمال مخصوص روز اربعین

آداب و اعمال مخصوص روز اربعین در مجموع کتاب های مفاتیح الجنان، اقبال الاعمال و زادالمعاد، آداب و اعمال زیر برای روز اربعین حسینی بدین شرح ذکر شده است: ۱. زیارت اربعین بیستم صفر؛ روز اربعین و به قول شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) روز…