صفحه آرشیو

امامان و ولایت تکوینی

امامان و ولایت تکوینی

امامان و ولایت تکوینی ولایت تکوینی به چه معناست و منظور از آن در ارتباط با امامان(ع) چیست؟ پاسخ اجمالی «ولایت» به معنای آمدن چیزی است در پی چیزی دیگر، بدون آن که فاصله ای میان آن دو باشد. لازمه ی چنین ترتبی، قرب و…