امام حسن علیه السلام معز المومنین   خلاصه پرسش امام حسن(ع) فرمود که «من با پذیرش صلح با معاویه، باعث سربلندی مؤمنان شدم»؛ چگونه صلحی که به پایان حکومت حضرتشان انجامید، عزت‌آفرین است؟! پرسش به چه علت به امام حسن(ع) معزالمومنین می‌گویند؟ پاسخ اجمالی با توجه به شرایط جامعه اسلامی و مردمی که آمادگی درگیری […]