مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: امام خمینی و احیای نگرش سیاسی به عاشورا و تشکل بخشی به شیعه

امام خمینی و احیای نگرش سیاسی به عاشورا و تشکل بخشی به شیعه

امام خمینی و احیای نگرش سیاسی به عاشورا و تشکل بخشی به شیعه

مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی : ایران ۸۱-۴۹۸۷۲
سرشناسه : شیداییان حسین
عنوان و نام پدیدآور : امام خمینی و احیای نگرش سیاسی به عاشورا و تشکل بخشی به شیعه شیداییان حسین
منشا مقاله : ، حکومت اسلامی ش ۲۷، (بهار ۱۳۸۲): ص ۴۱۹ – ۴۳۳٫
توصیفگر : قیام عاشورا
توصیفگر : اصلاحات دینی
توصیفگر : اندیشه سیاسی امام خمینی ره
توصیفگر : حکومت اسلامی
توصیفگر : ولایت فقیه
توصیفگر : حسین بن علی ع ، امام سوم
توصیفگر : امام خمینی ره
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ راه کارهای تشکل بخشی؛ تربیت شاگردان؛ درس ولایت فقیه و حکومت اسلامی؛ بهره برداری صحیح از مناسبت های اسلامی در جهت هدایت و به کارگیری مردم؛ الگودهی؛ عینیت تشکیلات؛ ولایت فقیه؛ مردم سالاری دینی؛ استمرار نهضت و حکومت شیعی و آمادگی برای ظهور ولی مطلق

ادامه مطلب »