مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: امام سجاد (ع)

نوید چهارمین امام نور

از نوید دهندگان به وجود گرانمایه حضرت مهدی علیه السلام چهارمین امام نور، حضرت سید الساجدین علیه السلام است.بسیار و شایسته ی تعمق و آگاهی

ادامه مطلب »