بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید. تحف العقول ص ۳۰۰ – امالی(صدوقی) ص ۲۵۴  

دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است . (بحارالانوار، ج۷۵  ، ص ۱۷۳)