صفحه آرشیو

امام مهدی

امام مهدی

گلستانه

گلستانه تقدیم به حضرت موعود(عج): بی‌توبیا که بی‌گل رویت بهار می‌میرد   دل خزان زده در انتظار می‌میرد تویی قرار دل بی‌قرار مشتاقان   بیا وگرنه دل بی‌قرار می‌میرد تمام جادّه گرفته غبار غیبت تو    بیا که بی‌تو دلم در غبار می‌میرد صفا…