صفحه آرشیو

امانت

امانت

امانت و اقسام آن از نظر قرآن و روایات

امانت و اقسام آن از نظر قرآن و روایات امانت داری امام صادق (علیه السلام) فرمود: «شیعَتُنا... اَهلُ الوَفاءِ وَ الاَمانَهِ»؛ «شیعیان ما وفادار و امانت نگه‌دارند». امام رضا (علیه السلام) نیز فرمود: «... لَیسَ مِنّا مَن خانَ مُؤمِنا»؛ «...…

اهمیّت و آثار امانتدارى

اهمیّت و آثار امانتدارى قرآن کریم خطاب به مؤمنان می‌فرماید: «اِنَّ اللّهَ یأمُرُکم اَن تُؤَدُّوا الاَمـنـتِ اِلی اهل‌ها»؛ «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن برسانید». در آیه ای دیگر امانت داری را از صفات مؤمنانی…