صفحه آرشیو

امّ المومنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

شیعه پاسخ می دهد

قول صحیح در مورد سنّ مبارک امّ المومنین حضرت خدیجه کبری(سلام الله علیها) را بیان فرمائید. پاسخ برای بحث در این زمینه، ابتدا لازم است گزارش های مختلف در مورد سن حضرت خدیجه سلام الله علیها در منابع تاریخی بیان شود، در این زمینه چند قول…