مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: امّ المومنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

شیعه پاسخ می دهد

قول صحیح در مورد سنّ مبارک امّ المومنین حضرت خدیجه کبری(سلام الله علیها) را بیان فرمائید. پاسخ برای بحث در این زمینه، ابتدا لازم است

ادامه مطلب »