صفحه آرشیو

انتخاب خلیفه توسط مردم

انتخاب خلیفه توسط مردم

انتخاب خلیفه توسط مردم چرا مسلمانان خود نمی توانند خلیفه برای خودانتخاب کنند؟ اولا انتخاب خلیفه و امام مانند انتخاب پیامبر به دست مردم نیست بلکه به فرمان خدا صورت می گیرد و خداوند هر کس را که بخواهد و لایق این منصب بداند به پیامبری یا…