مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: انجمن تاریخ پژوهان

انجمن تاریخ پژوهان

انجمن تاریخ پژوهان   تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه انجمن تاریخ پژوهان یکی از انجمن های علمی است که در سال ۱۳۸۲

ادامه مطلب »