انجمن تاریخ پژوهان
۰۷ آذر ۱۳۹۶

انجمن تاریخ پژوهان   تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه انجمن تاریخ پژوهان یکی از انجمن های علمی است که در سال ۱۳۸۲ ه – ش از معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم مجوز فعالیت دریافت نمود و اولین انجمنی بود که در حوزۀ علمیه تشکیل شد. اهداف و چشم انداز هدف از تشکیل […]