صفحه آرشیو

انجمن تاریخ پژوهان

انجمن تاریخ پژوهان

انجمن تاریخ پژوهان تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه انجمن تاریخ پژوهان یکی از انجمن های علمی است که در سال ۱۳۸۲ ه - ش از معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم مجوز فعالیت دریافت نمود و اولین انجمنی بود…